Departamentul de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții - Misiune

Departamentului de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții are misiunea de a sprijini managementul universității în atingerea obiectivelor propuse privind asigurarea unor condiții logistice corespunzătoare de desfășurare a activităților didactice, de cercetare și administrative prin proiectarea și ajustarea parmanentă a unui cadru de transpunere a deciziilor conducerii universității privind utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Obiectivul general al departamentului este găsirea punctului de echilibru, a punctului în care necesitățile de funcționare curente, de dezvoltare și de modernizare a activităților specifice domeniului administrativ, didactic și cercetare sunt satisfăcute la un nivel superior posibilfuncție de limitările date de alocările/prevederile bugetare anuale.

Obiectivele specifice principale ale departamentului sunt:

  • Realizarea activităților de achiziții privind obiectivelor de investiții, lucrărilor de investiții, lucrărilor de reparații/service și efectuarea dotărilor corespunzător necesităților impuse de asigurarea bunei funcționări a tuturor facultăților și departamentelor funcționale din cadrul universității;
  • Urmărirea realizării tuturor lucrărilor de reparații, modernizări, investiții în conformitate cu proiectele realizate și pe baza prevederilor bugetare aprobate de conducerea universității și/sau a instanțelor competente;
  • Asigurarea reprezentării structurilor componente în relațiile cu celelalte departamente și conducerea universitâții;
  • Coordonarea elaborării documentelor specifice fiecărei structuri, destinate corespondenței intra și interdepartamental;
  • Elaborarea și/sau avizarea de proceduri și norme de reglementare pentru activitățile din aria de cuprindere a departamentului;
  • Asigurarea participării la elaborarea de proceduri și norme de reglementare ce privesc funcționarea generală a universității;